پاورپوینت ایستگاه فضایی بین المللی

پاورپوینت ایستگاه فضایی بین المللی

پاورپوینت ایستگاه فضایی بین المللی

پاورپوینت ایستگاه فضایی بین المللی با 29 اسلاید قابل ویرایش اماده شده است 

پاورپوینت ایستگاه فضایی بین المللی با موضوعات زیر:

ایستگاه فضایی چیست؟

ایستگاه فضایی بین المللی چیست؟

ساخت و مونتاژ ایستگاه در فضا

اردوهای ایستگاه فضایی بین‌المللی

ابعاد ایستگاه فضایی

تعداد خدمه مستقر در ایستگاه فضایی

اهداف ایستگاه فضایی

کاربردهای اصلی ایستگاه فضایی بین‌المللی عبارتند از

و مطالب دیگر با تصاویر زیبا